Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
167 postów 4448 komentarzy

dywagator

ezaw - What God prescribed. That's the law!

Mądrość Talmudu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

J. STERN. ZŁOTE MYŚLI z Talmudu tłumaczył Wiktor Chachaj. L W Ó W. NAKŁADEM WIKTORA CHAJESA. Drukiem Edmunda Ostruszki. 1806.

 

 

 

 

 

 

 

 

Talmud, będący rezultatem wieloletniej pracy komentatorów pisma świętego, skarbnicą filozofii żydowskiej i drogowskazem etycznym dla setek tysięcy wyznawców mozaizmu, pomimo wielokrotnych badań jest dotąd jeszcze dla świata chrześcijańskiego czymś w rodzaju nieznanej ziemi, której granic nie udało się nikomu przekroczyć. Ta ignorancja jest też źródłem całego szeregu fałszywych i niezgodnych z prawdą, wyobrażeń o faktycznym znaczeniu nauk talmudycznych, i o ile żydzi przywykli je uważać za wykwit swojej narodowej mądrości, za rzecz mało ze nie świętą, nie podlegającą Żadnej krytyce, o tyle ludność chrześcijańska, a zwłaszcza ci z 'pomiędzy niej, którym na zdyskredytowaniu współobywateli Żydowskich mocno zależy, rozszerza błędne mniemanie, jakoby Talmud byt zbiorowiskiem najniemoralniejszych. nauk, sankcjonujących krzywdzenie ludzi innych wyznań, gwałcenie ustaw nieżydowskich itp. Ci, którzy mieli sposobność poznać 'w oryginale treść Talmudu, ;wiedzą dobrze, jak czczeni są podobne zarzuty — niestety osób takich jest niewiele, na ogól nie starając się sprawdzić mylnych mniemań, chwyta je tem chętniej, im potworniejszą owe pogłoski mają formę.

Powodowani chęcią częściowego bodaj rozprószenia fałszywych tych i niestety u nas w kraju bardzo rozpowszechnionych wyobrażeń postanowiliśmy przyswoić językowi naszemu .z ksiąg talmudycznych wyjątki, będące kwintesencja tego, co zawarta w nich filozofia wielu stuleci, i podać je do wiadomości ogółu, a zwłaszcza bezstronnych, nieuprzedzonych Czytelników chrześcijańskich, dla dania obrazu dzieła, które tylko przez ludzi płytkich łub złej woli traktowane być może, jako coś niemoralnego.

W tej intencji oddajemy książkę niniejszą do rąk szanownych Czytelników.


Lwów, w styczniu 1896.

Tłumacz.


 

I. Czlowiek.

 

Ben Soma powiada : Ileż to trudów mieli pierwsi ludzie nim kawałek chleba zjeść mogli! Musieli sami uprawiać rolę, żąć, snopy wiązać, młócić, przerzucać, rozczyniać i piec — potem dopiero chleb jeść mogli. Ja zaś znajduję chleb mój i inne smaczne potrawy bez wielu trudów. A jak się musieli pierwsi ludzie trudzić, aby dostać zwykłą suknię! Musieli strzydz wełnę, bielić, czyścić, tkać, farbować i szyć. Ja zaś znajduję wygodną suknię i potrzebuję ją tylko wdziać.1)

*

Kto jest mądry ? — Ten, który od każdego się uczy.


Kto jest silny? — Ten, który siebie samego przezwycięża.


Kto jest bogaty? — Ten, który się swojem zadawalnia.


Kto jest poważania godny? — Ten, który ludzi poważa.


*

Rabi Jochanan syn Sakkaja miał pięciu zwolenników: Eliasza, Jozuego, Jozego, Szymona i Eleazara. Razu pewnego powiedział mistrz: Powiedźcie! Jak się nazywa największe dobro którego się ludzie dobijać powinni? Eliasz powiedział: Dobre oko.'p) Jozue: Dobry przyjaciel. — Jose: Dobry sąsiad.— Szymon: Ostrożność. Eleazar: Dobre serce. Eleazar najlepszą dał odpowiedź — rzekł Rabi — gdyż dobre serce wszelkie dobro w sobie zawiera.


*

Prostak nie obawia się grzechu.


Nieuczony nie może być pobożny.


Nieśmiały nie może się uczyć.


Popędliwy nie może uczyć drugich.


Kto dużo kupczy przecież nie będzie mądrym.


*

Dużo mięsa — dużo robaków.

Dużo bogactw — dużo trosk.

Dużo kobiet - dużo zabobonów.

Dużo dziewek — dużo sprośności.

Dużo parobków — dużo kradzieży.

Dużo nauki — dużo mądrości.

Dużo sprawiedliwości — dużo pokoju.


*

Jeżeli ja sam o siebie troszczyć .się nie będę, któż to zrobi?

Jeżelim sam jeden, czem jestem?

Jak nie teraz, to kiedy ?

*

Przy trzech rzeczach można poznać człowieka : przy pucharze, przy pieniądzach i w złości.

Nie patrz na flaszkę, tylko na jej zawartość.

*

Nie lekceważ sobie nikogo i nie uważaj żadnej rzeczy za niemożliwą. Każdy człowiek ma swoją godzinę, każda rzecz swe miejsce.

Pewna księżniczka z rodu cesarskiego w Rzymie drwiła sobie z zarośniętego Rabi Jozuego syna Chananii mówiąc: Dużo mądrości w brzydkiej postaci. Rabi pytał się jej następnie, w czem ojciec jej trzyma wino? W garncach glinianych, odpowiedziała księżna. Jak to, powiada tamten, cesarz by nie miał trzymać wina swego w złotych naczyniach? Księżna przyznała mu słuszność i kazała niewolnikom przelać wino do dzbanów złotych. Lecz w krótkim czasie wino skwaśniało. Dałeś mi złą radę, Rabi, powiedziała księżna, gdy po raz drugi przyszedł. Ten zaś odpowiedział:    To była tylko odpowiedź na twe drwiny: Dużo mądrości w brzydkiej postaci!


*

Rabi Simon syn Gamaliela stał raz na dachu świątyni a gdy spostrzegł pogankę nadzwyczajnej piękności zawołał: Jakżeż pięknemi są Twe dzieła, o Boże! Rabi Akiba wybuchł płaczem na widok pięknej małżonki Turnusa Rufusa. Płaczę, powiedział, nad tem, że taka piękność kiedyś w proch rozpaść się musi.


II Świat i życie.


Na trzech rzeczach stoi świat:    na  wiedzy, służbie bożej i dobroczynności.

Na trzech rzeczach stoi świat:    na    sprawiedliwości, prawdzie i pokoju.

 

*

Ten świat jest przedsionkiem przyszłego. Przygotuj się w przedsionku, a będziesz mógł iść do pałacu.


Jedna godzina wiedzy i dobre dzieła na tym świecie są więcej błogie, niż wszystkie uciechy przyszłego świata.


Przez długi czas dwie szkoły spierały się o wartość życia. Jedna utrzymywała: Być jest lepiej jak niebyć; druga zaś:    Niebyć    byłoby    lepiej jak być. Wreszcie zgodzili się na to: Niebyć jest lepiej jak być. Ponieważ atoli człowiek już stworzonym został, przeto niech pracuje koło pożytecznych dzieł.


Rabi Meir swój odczyt o księdze „Hioba“ kończąc, zwykł był mawiać: Końcem człowieka jest umrzeć, końcem zwierzęcia zarżnięcie, oba stworzenia idą naprzeciw śmierci. Dobrze temu, który o pozyskanie wiedzy się starał, swemu Stwórcy się przypodobał, dobre imię sobie pozyskał i z dobrem imieniem z tego świata schodzi. O nim powiada kaznodzieja w swej mądrości :    Lepsze    jest dobre imię, niż dobry olej pomazania i dzień śmierci niż przyjście na świat.


Dzień jest krótki, roboty dużo, robotnicy są leniwi, nagroda jest wielka, pracodawca napędza.2)


Wszystko z góry jest przeznaczone, ale wola każdego jest wolną.


Dobrocią świat jest rządzony, lecz od dzieł wszystko zależy.


Ludzie są jak trawy na polu: jedne wschodzą, drugie więdnieją.


Znikome jest życie ludzkie, jak cień ptaka w locie.


*

Zazdrość, chuci i chęć sławy ukracają życie.

Zawiść, namiętność i nienawiść przyspieszają śmierć.

*


Trzech życie nie jest życiem:    niewieściucha, złośliwego i ociężałego.


Czterej ludzie są' martwi ta życia:    biedny, ślepy, trędowaty i bezdzietny.


Trzech życie nie jest życiem: tego który musi być na łaskawym chlebie bliźniego, który jest chorowity i który jest pod pantoflem.


*


Człowiek umiera nie osiągnąwszy i połowy swych życzeń.


*


Prędzej niech ciebie zabiją, niżbyś ty miał drugich zabijać.


Krew twoja czerwieńszą nie jest, aniżeli krew bliźniego.


*


Rabi Akiba i Rabi Tryphan mawiali:    Gdybyśmy byli sędziami, toby wyroku śmierci nigdy nie wykonano.


III. Młodość i starość.


Młodość jest wieńcem z róż, starość koroną z cierni.


Dzieci chciałyby być starymi, starzy dziećmi.


*

Żałuj za tem co utracić musisz, a nigdy nie odzyskasz — za młodością.


Starcem jest, kto ma mądrość.


*

Starzy do rady, młodzi do wojny.


*

Starzy burząc — budują; młodzi budując — burzą.


*

Bądź układny wobec możnych, bądź usłużny dla młodzieży.IV. Szczęście i nieszczęście. Troska i smutek.


Szczęście jest kołem, które się prędko obraca.


*

Nie daj trosce przystępu do twego serca, bo troska już wielu zabiła.


Nie troszcz się o jutro ; nie wiesz co ci dzisiaj przyniesie.


Jeżeli ktoś ma jeden chleb w koszu i powiada: Co ja jutro jeść będę;—to należy do mało wierzących.


*

Trzy rzeczy umilają życie: ładna żona, ładne pomieszkanie i ładne sprzęty.


*

Trzej winni są sami swemu nieszczęściu:kto pieniądze pożycza bez świadków (bez kwitu), kto daje się rządzić żonie i kto dobrowolnie idzie do niewoli.


Co się rozumie pod tem ostatniem? Kto cały swój majątek, jeszcze za życia dzieciom zapisuje.


V. Bogactwo i ubóstwo.


Zadowolenie jest prawdziwem bogactwem.


*

Kto jest bogaty? Ten, kto bogactw swych używa.


*

Pieniądz człowieka stawia na nogi (dodaje mu sił).


Mojżesz powiedział do Boga:  Obfitość  złota i srebra, którą Israelowi dałeś, spowodowała jego wyrodzenie się.


Za ubogim goni ubóstwo, za bogatym bogactwo. 


Kto musi być na chlebie łaskawym bliźniego, temu chleb się staje czarnym.


Uważajcie na dzieci biednych, gdyż od nich wyjdzie nauka.


*

Gołąb Noego powiedział do Boga: Oby moja żywność była gorzką jak liść oliwny z Twoich rąk, a nie słodką z rąk ludzkich.


*

Tylko nieuczony jest rzeczywiście ubogim.


 

VI Mądrość i głupota.


Kto jest mądry? Kto od każdego się uczy.


*

Mądry jest więcej niż prorokiem.


Jeżeli ci ktoś powie: Szukałem i nie znalazłem, nie wierz mu ; — nieszukałem i znalazłem, nie wierz mu; szukałem i znalazłem, wierz mu.


Siedem właściwości zdobi mędrca. Nie zaczyna mówić, jeżeli mędrszy od niego jest obecny; nie przerywa nikomu; nie odpowiada porywczo; pyta i odpowiada stosownie do rzeczy; załatwia jedno po drugiem po porządku; jeżeli czego nie wie, to się przyznaje i przyznaje się do błędów. Przeciwieństwa tego są oznaką głupca.


Dla kogo cnota jest ważniejszą od mądrości, tego mądrość jest ugruntowana.


Dla kogo mądrość jest ważniejszą od cnoty tego mądrość nie jest ugruntowana.


*

Człowiek bardziej mądry niż cnotliwy, czemu się równa? Drzewu, które ma dużo konarów, a mało korzeni: przyjdzie silny wiatr, to je wyrwie i zdruzgoce.


Raba zwykł być mawiać: Pobożność i dobre dzieła muszą być owocem mądrości.


 

VII. Pobożność i cnota.


Poganin przyszedł raz do uczonego w zakonie Szamaja i powiedział: Chcę zostać żydem, jednak pod tym tylko warunkiem, że mnie wykształcisz w zakonie, jak długo na jednej nodze ustać potrafię. Szamaj porwał za kij i wypędził szydercę. Ten poszedł do Hillela i powiedział mu to samo. „Mój synu powiedział Hillel, — co się tobie nie podoba, nie czyń drugiemu. To cały zakon, reszta jest tylko komentarzem®.


*

Wobec Boga chęć służy za czyn.

Rabi Akiba powiedział: „Kochaj bliźniego jak siebie samego" to jest najważniejsze przykazanie biblii. Ben Azai dodał: Znam jeszcze ważniejsze : „Jest to księga o pochodzeniu człowieka.3)


*

Występki przeciw moralności są bardziej karygodne, niż występki przeciw przepisom religijnym.


*

Nie bądźcie jak owi słudzy, co panu służą, by zapłatę dostać, lecz bądźcie jak ci co panu służą i nie czekają nagrody.


*

Trzy korony istnieją:    uczoność,    kapłaństwo, królestwo; lecz korona dobrego imienia przewyższa je wszystkie.

*

Umoralnienie się i dobre dzieła są lepsze niż wszystkie ofiary.


Biada występnemu i jego sąsiadowi. Dobrze sprawiedliwemu i jego sąsiadowi.


Modlitwa bez pokory, jest jak ciało bez duszy.


Obchodź sobotę jak dzień powszedni, byś nie potrzebował przyjmować jałmużny.


*

 

Samuel powiedział: Kto pości zwie się grzesznikiem.


*

Ręka w rękę ! Złoczyńca nie ujdzie bezkarnie". Co to znaczy? To znaczy: kto jedną ręką kradnie a drugą rozdaje, przecież nie ujdzie bezkarnie.


Trzech Bóg lubi: kto się nie gniewa, kto się nie upija i kto jest uległym.


*

Trzej zasługują na upodobanie boskie: kawaler który mieszka w mieście i nie jest rozpustny; biedny, który skarb znajduje i go właścicielowi zwraca i bogacz, który po cichu rozdaje swoje zyski.


VIII. Grzechy i zbrodnia.


Żaden człowiek nie zgrzeszy, jeżeli duch głupoty go nie ogarnie.


*

Kto jaki grzech dwa razy popełnił, ten grzechu tego już więcej za grzech nie uważa.


Grzeszna myśl jest gorszą od grzesznego czynu.


*

Człowiek powinien unikać pokus.


*

Nie mysz jest złodziejem, tylko nora.


*

Grzech popełniony w dobrym zamiarze jest lepszym od dobrego dzieła, uczynionego w złym zamiarze.


*

Oko i serce są pośrednikami grzechu.

 

Błogosławionym bądź u wejścia, i błogosławionym u wyjścia".


To znaczy:    Twoje    odejście    ze    świata,    niechaj będzie jak twoje przyjście na świat. Jakeś wstąpił w świat bez grzechu, tak odejdź z niego wolnym od grzechów.


Nie wierz w siebie samego, aż nie umrzesz.


*

Miej trzy rzeczy przed oczyma, abyś nie grzeszył: twoje niskie pochodzenie, nędzny koniec i sąd wieczny.


*

Dwóch nienawidzi Bóg: tego kto inaczej czyni jak myśli i kto może złożyć świadectwo uniewinniając drugiego a tego nie robi.


*

Od czterech Bóg odwraca oblicze swoje:    Od szyderców, kłamców, pochlebców i oszczerców.


IX. Żal i skrucha,


Czyń skruchę na dzień przed śmiercią" powiedział Rabi Eleazar w kole swoich uczniów. „A czyż wiemy kiedy umrzemy?" zapytał go jeden z uczni. Dlatego, odparł Rabi, powinien człowiek codziennie dążyć do swego udoskonalenia.


*

Grzesznikowi, który się poprawił, nie należy robić wyrzutów z dawniej spełnionych błędów.


X. Namiętność.


Zła skłonność jest początkowo gościem; jeżeli ją gościnnie przyjmiesz, to ona się wkrótce stanie gospodarzem domu.


*

Popęd do złego jest z początku cienkim jak nić pajęcza, wkrótce jednak staje- się tak silnym, jak powróz u wozu.


*

Im większym jest człowiek, tem większą jest jego namiętność.


*

Jeżeli owa przebrzydła (namiętność) cię napadnie, ciągnij ją do bożnicy. Jeśli jest ona kamieniem, to się rozmiażdży, jest żelazem, to się w proch zamieni.


*

Nauka jest balsamem przeciw namiętności.
XI. Poznanie samego siebie.


Człowiek widzi wszystkie błędy z wyjątkiem swoich.


*

Przyozdób pierwej siebie samego, nim chcesz ustroić drugich.


 

XU. Umiarkowanie.


Nie upijaj się i nie grzesz.


*

Gdy wchodzi wino, wówczas wychodzą tajemnice.


*

Przez nieumiarkowanie człowiek przed czasem się starzeje.


*

Grzechy młodości szpecą twarz na starość.


*

Po pierwszej szklance jagnię; po drugiej lew;, po trzeciej Świnia.


*

Kto znosi chleb jęczmienny, nie powinien jeść chleba pszenicznego.


 

 

XIII. Wstydliwość.


Wstydliwość prowadzi do bojaźni bożej.


*

Kto jest wstydliwy, nie grzeszy łatwo.


*

Dobry to znak, jeżeli człowiek jest wstydliwy.


*

Człowiek, któremu brak wstydu, z pewnością brnąć będzie w grzechach.


*

 

Bezczelność prowadzi do piekła, wstydliwość do raju.


*

Wstydź się siebie samego bardziej niż drugich.


 

XIV. Zawód i praca.


Kochaj pracę, nienawidź chęci sławy.


*

Wielką jest praca, ona żywi swego męża.


*

Wielką jest praca, ona czci swego męża.


*

Uczoność bez zawodu idzie w niwecz i prowadzi do grzechu.


*

Kto syna swego nie uczy rzemiosła, wychowuje go na darmozjada.


*

Siedem lat trwał głód, ale w domy rzemieślników się nie dostał.


Raczej należy usługiwać w świątyni pogańskiej, niż żebrać.


*

Gdy Pan Bóg rzekł do Adama: Niech ziemia rodzi ci pokrzywy i osty, to Adam gorzlco zapłakał. Gdy zaś Bóg dodał: W pocie czoła na chleb pracować będziesz, to on się uspokoił.


*

Rzemieślnik przy pracy nie powinien powstawać przed przechodzącym uczonym.


*

Kto codziennie dobra swe ogląda, znajdzie skarby.


*

Kto z pracy rąk żyje więcej znaczy, niż pobożny leniuch.


Wiedza i uczoność.


A) Ich wartość.


Uczyć się znaczy więcej, niż składać ofiary.


*

Nawet poganina, jeżeli się zajmuje wiedzą, należy tak cenić, jak kapłana, gdyż napisane: Te są nauki, które człowiek wykonywać powinien, aby mógł żyć. Nie napisano zaś: Kapłani, lewici lub izraelici, tylko człowiek, każdy człowiek.


*

Kto się wiedzą zajmuje w szlachetnym zamiarze, temu ona będzie balsamem, zajmującemu się w złym zamiarze, będzie trucizną.


Zawsze należy się zajmować wiedzą, choćby w złym zamiarze, gdyż z czasem tak się ją pokocha, że się jej w szlachetnym zamiarze służyć będzie.


Wiedza znaczy więcej niż kapłaństwo i godność królewska.


*

Bez wiedzy nie ma sposobu do życia, bez sposobu do życia nie ma wiedzy. Bez mądrości niema bojaźni bożej, bez bojaźni bożej niema mądrości. Bez wiedzy niema chleba, bez chleba niema wiedzy.


*

Pierś matki jest godłem wiedzy. Ile razy niemowlę ją chwyci, znajduje nowe pożywienie. Wiedza również nowych udziela myśli, ile razy się nią zajmie.


Wiedza przyczynia się do utrzymania pokoju na świecie.


Jeśliś pozyskał wiedzę, czego ci brak?


*


Gdy nie masz wiedzy, cóżeś pozyskał?


B) Godność uczonego.


Uczony, choćby był bękartem, stoi wyżej od nieuczonego kapłana.


*

Nawet zwykłą rozmowę uczonego rozumieć należy.


*

Jeżeliś widział uczonego grzeszącego w nocy, to na drugi dzień nie sądź źle o nim, gdyż on może tego żałował, albo raczej z pewnością żałował.


Dom twój niechaj będzie miejscem zbornem dla uczonych, posyp się prochem z nóg ich i pij słowa ich jak spragniony.


Nie wypada uczonemu nosić podartych butów. Uczony, który chodzi w brudnem ubraniu, zniesławia wiedzę.


*

Jaki jest stosunek uczonego do głupca? Nim uczony z nim mówił, to ten w jego oczach wygląda jak puchar złoty. Gdy z nim mówił to jest już tylko srebrnym kielichem. Gdy zaś z nim je i pije, jest dla niego glinianem naczyniem, które łatwo się rozsypuje w proch i nigdy zlepić się nie daje.


C) Charakter uczonych.


Człowiek nie powinien myśleć:    Chcę się poświęcić nauce, aby otrzymać nazwę uczonego i mędrca, lecz uczę się z miłości dla nauki; godność uczonego sama przyjdzie.


*

Nie nauka jest główną rzeczą, tylko ćwiczenie.


*

 

Kto naukę wyżej stawia nad cnotę, czemu on się równa? Drzewu, które ma wiele gałęzi a mało korzeni: jeden wiatr zmiecie je i zwali.


*

Kto zaś cnotę wyżej stawia, czemu się on równa? Drzewu, które ma mało gałęzi, a wiele korzeni, żadne wiatry świata nie są zdolne je przewrócić.


*

Biada uczonym, którzy nie są cnotliwi. Biada temu, kto niema mieszkania, a portal buduje.


*

Jeżeliś się dużo uczył, to nie bądź mimo to zarozumiałym, gdyż jest to twojem przeznaczeniem.


Rabi Abahu i Rabi Chia mieli raz w obcym kraju kazanie. Ostatni traktował temat czysto naukowy, pierwszy miał piękny wykład. Publiczność tłumnie szła do niego, a tamten mówił przed pustemi ławkami. Rabi Chia był z tego powodu bardzo zasmucony. Rabi Abahu zaś mówił do niego: Chcę ci dać porównanie:    Dwaj    kramarze przyszli


w jedno miejsce. Jeden sprzedawał prawdziwe perły i drogie kamienie; drugi sprzedawał barwne kamyki i perty szklane. Czy wiesz u kogo najwięcej kupowano? U tego co sprzedawał perły szklane i pstre kamyki.


*

Oto jest sposób, aby wiedzę wyzyskać : chleb z solą jeść musisz, wodę pić, a na ziemi spać i przykre życie prowadzić. Jeżeli tak czynisz, wówczas błogo i dobrze ci.


*

Ten tylko jest mądry, kto wie, że nic nie umie.


*

Im uczony starszym się staje, tem większą jest jego mądrość, im starszym jest niewykształcony, tem większą staje się jego głupota.


D) Nauka i nauczanie.


Kto w młodości się uczy, komu się równa? Pismu na nowym papierze; a komu się równa ten, który w starości się uczy? Pismu na pożółkłym papierze.


*

Uczący się u młodych, komu się równa ? Temu co nie dojrzałe grona je i wino młode pije. A komu ten co u starych się uczy ? Temu, który dojrzałe winogrona je i stare wino pije.


Mędrcy! bądźcie ostrożni w swych wykładach ! Jakże bowiem łatwo mogą sobie słowa wasze źle tłumaczyć, gdy was już nie ma.


*

Nauczyciel powinien zawsze uczyć krótko i węzłowato.


*

1 Uczony, który nie naucza, równa się mirtowi 11 i puszczy.


*

Dla czego porównywują wiedzę do drzewa?


1 ik jak małe drzewo wielkie zapala, tak samo zatrzają małe umysły wielkie.


 *

Wiele się nauczyłem od moich nauczycieli, w tfcej od moich towarzyszy, najwięcej od moich ucrniów.


J Tylko przez obcowanie uczonych z uczonymi może wiedza się wzbogacać. Dlatego łajał Rabi Joze uczonych, którzy się od siebie odłączają i utrzymywał, że oni zostaną jednostronnymi i głupcami.


*

Tak jak żelazo o żelazo się ostrz}', tak samo ostrzą się także umysły o siebie.


Uczeni w Judei, którzy zważali na czystość języka, postępowali w nauce. Uczeni w Galilei, którzy zaniedbywali czystości języka, nie postępowali.


*

Gdzie w nauce nie ma systematyki, tam trudno o zrozumienie.


*

Kto się uczy a nie powtarza, równa się temu. który sieje a nie zbiera.


*

Pierwej uczyć się, a potem samodzielnie myśleć.Uczących się uczniów można podzielić na cztery klasy. Oni równają się gąbce, lejkowi, cedzidłu


1    sitku. Gąbka wszystko przyjmuje; lejek z jednej strony wpuszcza, z drugiej wypuszcza; cedzidło wypuszcza wino a zatrzymuje drożdże; sitko zaś wypuszcza proch, a zatrzymuje mąkę.


*

Honor twego ucznia niech ci będzie tak drogim jak własny, honor twego towarzysza, jak honor twego nauczyciela, honor twego nauczyciela niech ci będzie boskim.


*

Każdeo, od którego czegoś się nauczyłeś, czcij jako nauczyciela.


*

Jeżeli rzecz słyszaną od kogoś powtarza się, to należy podać imię autora.
XVI, Wychowanie i uczenie dzieci.


Wychowawca bardziej zasługuje na imię ojca, niż sam ojciec.


*

 

Dzieci niżej lat sześciu nie są zdolne do nauki.


*

Dzieci nie należy bić laską tylko rzemieniem.


*

 

Jedno uderzenie językiem, które trafia w serce, jest skuteczniejszem, niż kije.


*

Jeżeli się dziecku coś przyrzekło, to należy także dotrzymać, inaczej ono uczy się kłamać.


*

 

Nawet dla budowania świątyni nie należy zaniedbywać wychowania dzieci.


*

 

Namiętność, dziecko i kobietę należy pogłaskać prawą ręką, jeżeli się je lewą zmartwiło.


*

Rozmaite właściwości widzimy u uczniów : łatwo pojmują i łatwo zapominają; ciężko pojmują i nie łatwo zapominają; ciężko pojmują i łatwo zapominają; łatwo pojmują i nie łatwo zapominają.


*

Ci, którzy wielu naprowadzają na drogę cnoty, będą jaśnieć jak gwiazdy". Pizez to rozumie się nauczycieli.


XVII. Zabobony.


Zabobonnym jest ten, kto .przywiązuje wagę do czasu lub godziny i powiada:    Ten dzień jest


pomyślny dla podróży, tamten znów przynosi kupcowi szczęście; kto za zły znak uważa, jeżeli mu chleb z ust lub laska z ręki wypada, jeżeli kruk nad nim zakracze, albo jeleń przez drogę przebiegnie.


XVIII. Mąż i żona. Małżeństwo.


Kto się nie żeni, nie zasługuje na nazwę człowieka, napisano bowiem : Mężczyznę i kobietę stworzył On i nadał im nazwę: człowiek.


*

Kawaler żyje bez radości, bez błogosławieństwa i bez szczęścia.


*

 

Kto się żeni dla pieniędzy, będzie miał wyrodne dzieci.


*

 

Kto jest bogaty? Kto ma ładną żonę; szczególnie o ładnym charakterze.


*

Pokój jest podstawą szczęścia małżeńskiego.


*

Jeżeli małżonkowie są cnotliwi, to Bóg z nimi jest i im błogosławi.


*

Kto swoją żonę kocha jak siebie samego i ją czci, bardziej niż siebie samego, dzieci swoje na drogę prawdy prowadzi i je w należytym czasie wydaje zamąż i żeni, o tym napisano: Możesz być pewnym, że pokój jest w tym namiocie, a jeżeli w pomieszkaniu rozglądniesz się, to ci niczego nie braknie.


*

Mąż powinien zawsze pamiętać o godnem obchodzeniu się z żoną, gdyż jej zawdzięcza dom swe błogosławieństwo.


*

Rabi. Akiba mawiał do współobywateli: Czcijcie swe żony, to was wzbogaci.


*

Człowiek niech je i pije mniej, niż jego majątek na to pozwala, niech się ubiera, podług swego majątku, a niech czci żonę bardziej, niż jego majątek na to pozwala.


Mężczyzna niechaj nie martwi żony, bo łzy u niej łatwo przychodzą.


Najwygodniejszą kobietą jest ta, która wolę męża spełnia.


*

Życie tego nie jest życiem, którym rządzi kobieta.


*

Ten którym kobieta rządzi, sam winien swemu nieszczęściu.


*

Zła kobieta jest jak dzień ulewny.


*

 

Kto ma piekło na ziemi? Mąż złej kobiety.


*

Kto córkę swą wydaje za głupca, ten jakby ją rzucił związaną lwu.


*

Rabi Jochanan stawiał za wzór pobożności jedną bardzo piękną dziewczynę, którą słyszał się modlącą: Panie Świata! Ty stworzyłeś niebo i ziemię, cnotliwych i bluźnierców:    oby    to było Twą wolą, by piękność moja nikogo na drogę grzechu nie wprowadziła.


XIX. Rodzice i dzieci,


Kto swego dojrzałego syna bije, pobudza go do grzechu.


*

Rodzice nie powinni nigdy przekładać jednego dziecka nad inne.


*

Dla kilku łokci pstrego sukna, dzieci Israela stały się niewolnikami w Egipcie.


¥

Każdy ojciec jest obowiązany uczyć swego syna rzemiosła. Inni mówią także pływania.


*

Pewien człowiek, ^-którego dzieci były zwyrodniałe, zamianował swoim spadkobiercą Jonatana ben Ufiel. Ten przyjął jednak tylko jedną trzecią majątku, drugą trzecią dał na cele pobożne, a trzecią zwrócił dzieciom zmarłego.


XX. Panowie i słudzy.


Służącemu aby u ciebie dobrze było ; abyś w jedzeniu, piciu i mieszkaniu traktował go na równi z sobą. Niewypada abyś ty jadł chleb biały a on czarny ; abyś ty pił stare wino a 011 młode, byś ty spał na puchu a on na stornie.


XXI. Wolność.


Dlaczego niewolnikowi żydowskiemu, nie korzystającemu z prawa wolności, przybijają ucho do progu domu? Próg bowiem domu był świadkiem, gdy Bóg uwolnił żydów z niewoli; ten niewolnik zaś, który nie chce być wolnym i wyżej stawia od niej niewolę, na progu domu powinien otrzymać karę.


XXII. Miłość bliźniego. Życzliwość.


Miłość bliźniego jest pierwszą cnotą.


*

Najlepszą właściwością jest dobre serce.


*

Kłaniaj się każdemu uprzejmie i przyjaźnie, nawet poganinowi na ulicy.


*

Sądź swego bliźniego uniewinniająco.


*

Nie sądź nikogo, jak długo nie byłeś w położeniu podobnem do jego położenia.


*

Co się właściwie przyczyniło do drugiego rozbioru państwa żydowskiego? Nieuzasadniona nienawiść ku bliźnim.


Kto nie uchyla się od trosk ogółu, będzie także brał udział w jego radościach.


*

Dobrze życzyć jest obowiązkiem żydów i pogan.


*

Jaką miarką mierzysz, taką ci będzie odmierzone.


XXIII. Przyjaźń.


Wyszukaj sobie nauczyciela, pozyskaj sobie przyjaciela.


*

Dwóch może trzy razy tyle zdziałać co jeden.


*

Kochaj bardziej tego, który ci błędy wytyka, niż tego, który cię tylko chwali.


*

Przed drzwiami bogacza stoją przyjaciele, z przed drzwi ubogiego ucieka przyjaźń,


*

Z występnego nie rób dla siebie przyjaciela.


Człowiek nie powinien wielu przyjaciół w dom swój wprowadzać.


*

Wiązki rózg nikt nie przełamie, jedną rózgę dziecko przełamie.


XXIV. Wdzięczność.


Do studni z której się pije, nie należy wrzucać kamieni.Niewdzięczność jest gorszą od kradzieży, napisano bowiem: Dlaczego masz odpłacać złem ?


XXV. Dobroczynność.


Dobroczynność lepszą jest od wszystkich ofiar.


Rabi Chia mawiał do żony: Jeżeli ubogi przychodzi, daj mu prędko jeść, aby kiedyś także i dzieciom twym dawano. Zdziwiona żona zawołała: Czy ty przeklinasz twoje dzieci? Na to odpowiedział Rabi:    Fortuna    kołem    się    toczy    i    nie    wiemy    jaki los kogo spotkać może.


Turnus Rufus ganił wobec Rabi Akiby dobroczynność i podał mu następujący przykład : Pewien król rozzłościł się raz na swego niewolnika i kazał go wtrącić do wiezięnia. Przyjaciel uwięzionego dostarczał mu obficie pożywienia i napojów. Gdy się król o tem dowiedział, gniewał się także na tego przyjaciela. Na to rzekł Rabi:    Pewien    król gniewał się na swego syna i kazał go wtrącić do więzienia. Przyjaciel uwięzionego dostarczał mu obficie jadła i napojó>v. Gdy to król słyszał, cieszył się i obdarował hojnie przyjaciela swego syna.


*

Bądźmy zadowoleni, iż istnieją oszukujący żebracy. Grzeszylibyśmy bowiem codziennie dając ubogim za mało.


*

Kto nieustannie wykonywa dobroczynność? Kto sierotę w dom swój bierze, ją wychowuje i wydaje za mąż.


*

Lekarz Abba zwykł był ubogich za darmo leczyć, często dawał im także pieniądze mówiąc: Idź i pielęgnuj swoje ciału.


*

Nawet ptak w powietrzu poznaje skąpca.


*

Ten daje dużo, kto mało daje ale z uprzejmością.


Kto jałmużnę daje, niech ją daje tajnie, aby potrzebujący nie zaznał wstydu.


*

Porada więcej znaczy od jałmużny. Ta polega na pieniądzach, tamta na dobrym słowie i czynie; jałmużny można dawać ubogim, służyć dobrą radą można każdemu.


*

Izraelita jest obowiązany także wobec poganina być miłosiernym.


Jeżeli biedny nic przyjąć nie chce, to należy mu dać datek jako pożyczkę.

Kto pieniądze bezinteresownie pożycza, ma większą zasługę niż ten, co jałmużny rozdaje.

Lepsze jst pożyczanie od dawania jałmużny. Lepsze od obydwu, dawać komu zarobek.

Jeżeli biedny i majętny od nas pożyczki chcą, to biedny ma pierwszeństwo.


*

Wierzyciel, który wie, że dłużnik mu oddać nie może, powinien go unikać, aby mu nie sprawiać nieprzyjemności.

*

O lichwiarzach napisano :    Bóg    przysiągł na wielkość Jakóba: Na wieki nie zapomnę ich czynów.


Lichwiarze biorąc skrypta dłużne, zrzekają się wspólności z Panem Bogiem.

*

Kto jest gościnny, ten jak by Boga u siebie gościł. 5)


XXVI. Uczciwość i słuszność.


Majątek sąsiada powinien ci być tak drogi, jak twój własny.

Gdy człowiek ma zdawać sprawę ze swego prowadzenia się na tym świecie, to pierwsze pytanie jakie mu sędzia Najwyższy stawia, brzmi: Czyś ty był uczciwy i zacny w życiu kupieckiem ?

Kto bliźniego choćby tylko o jeden grosz krzywdzi, ten bardzo grzeszy.

Kto drugiego krzywdzi grzeszy bardziej, ani-żeliby popełnił świętokradztwo.

Nawet poganina skrzywdzić nie wolno.

O sprawiedliwość, o sprawiedliwość się staraj. To podwojenie znaczy: wobec Żydów i Pogan.

Kto bliźniemu nic złego nierobi?" Pod tem rozumie się także, kto drugiemu nie szkodzi zbytnio konkurencyą.

Nie przemycaj dla uniknięcia opłat celnych.

Człowiek powinien raczej być ścigany, niż ścigać.


XXVII. Sędziostwo


Sędzia powinien się tak czuć, jak gdyby ostry miecz leżał między jeg'o kolanami, a piekło pod nim było otwarte.

Sprawiedliwie powinieneś sądzić bliźniego swego". To znaczy także:    Sędzia nie powinien jednej ze stron powiedzieć by usiadła a drugiej by stała; nie powinien również jednemu powiedzieć: mów krótko, a drugiemu pozwalać się bronić.

Sędzia nie powinien być dumny.

Sumienność sędziego powinna być przy ważnej sprawie tak samo wielką, jak przy drobnej.

Módl się o dobro rządu, bo bez niego ludzie by się żywcem pożerali.


*

Uczeń, który ze swoim nauczycielem przy rozprawie sądowej jest obecny, a może złożyć świadectwo obciążające bogatego a uwalniające ubogiego, powinien głos zabrać, gdyż napisano:    Nie    bój    się nikogo!
XXVIII. Zaszczyt, honor i ambicja.


Kto ludzi szanuje, ten wszędzie znajdzie szacunek.

*

Jaką drogę ma człowiek wybrać? Tę, która jest uczciwą i u ludzi mu imię uczciwego wyrobi.

Honor bliźniego niech ci będzie tak drogim jak własny.


*

Kto za zaszczytami goni, przed tym zaszczyty uciekają. Kto przed niemi ucieka, za tym one g‘onią.

*

Bądź chętniej ogonem lwów, niż głową lisów.

*

Proetak pnie się ku wysokości.


XXIX. Ihuna i pokora.


Człowiek został stworzony szóstego dnia, aby nie był dumny, gdyż osę przed nim stworzono.

*

Bądź bardzo skromny; gdyż końcem człowieka jest robak.

*

Duma jest maską własnych błędów.

*

Kto w górę pluje, temu ślina na twarz spada,

*

Nawet dla własnej rodziny dumny staje się nieprzyjemny.

*

Dumnego proroka unika proroctwo; dumnego mędrca mądrość.


XXX. Obraza.


Ci, których obrażają, a nie odpowiadają obrazą, których zawstydzają a nie odpowiadają, cierpią i nie szemrzą, o tych napisano:    Przyjaciele    Bog'a    będą jaśnieć jak słońce poranne.

*

Gorszą jest niesprawiedliwość wyrządzona słowami ni.v. pieniądzmi.

*

Raczej daj się wrzucić w ogień, aniżelibyś miał kogoś publicznie zawstydzić.

Publiczne zawstydzanie bliźniego równa się przelewowi krwi.

*

Jeżeli się kogo obraziło, to należy się go przeprosić.

*


Trzej są w wielkim stopniu karygodni:    cudzołożca, ten który drugiego publicznie obraża i który kogoś nazywa po przezwisku, chociażby ten nawet był do tego przezwiska przyzwyczajonym.

*

Jeden drugiego nie powinien obrażać! Jak to rozumieć? Jeżeli ktoś pierwej był rozpustnikiem, to nie należy mu tego przypominać. Jeżeli w jego rodzinie jest plama, to nie należy na to zwracać uwagi.

Jeżeli nieszczęście g‘o spotkało, to nie należy tego przypisywać jego grzechom.

*

Nie należy posyłać kupców po zboże do tego, o którym się wie, że nigdy zboża nie sprzedawał. Nawet to jest nieuczciwe, jeżeli się udaje, jakoby się coś kupić chciało, podczas gdy się w rzeczywistości kupować nie chce lub nie może.

 XXXI. Kłótnia. Spór. Pokój.

 

Człowiek powinien zawsze być w mowie i odpowiedzi spokojny, grzeczny i łagodny, tak wobec swych domowników i krewnych, jakoteż wobec każdego, nawet wobec poganimi; aby znalazł łaskę w niebie i był przyjemny na ziemi.


Bądź zwolennikiem Ahrona. Kochaj pokój i goń za pokojem; kochaj ludzi i naprowadzaj ich ra drogę cnoty.

*

Niema większego błogosławieństwa nad pokój.

W Palestynie mówią : Kto przy kłótni pierwszy zamilczy, ten pochodzi z dobrego domu.

*

Jeżeli ktoś na kogoś podnosi rękę, to chociażby go nie bił, przecież zasługuje na miano złego człowieka.

Kto pokój między lzdźmi utwierdza, zostaje na tym i na tamtym świecie nagrodzony.


 

XXXII. Gniew. Łagodność.

Nie bądź gniewliwy.

Nie gniewaj się i nie grzesz.

*

Kto w gniewie suknie drze, przedmioty łamie i pieniądze rozrzuca, ten jest na drodze do odszcze-pieństwa.j Gdyż zły duch dziś cię namawia do tego, jutro do®ostateczności.

*

Są cztery temperamenta: Łatwo się rozłościć i łatwo ułagodzić; nie łatwo się rozzłościć i nie łatwof ułagodzić; łatwo się rozzłościć i nie łatwo ułagodzić; nie łatwo rozzłościć i łatwo ułagodzić

Nie rób prób pogodzenia się, jak długo gniew nie jest ułagodzony.


xxxiii. Zemsta.

Pewien Rabi zwykł był każdego wieczora przed pójściem do łóżka, mawiać: Wszelkie obrazy, które mnie dziś spotkały, niech będą przebaczone.


XXXIV. Mówienie i milczenie.


Milczenie jest płotem mądrości.

*

Słowo warte talara, milczenie dwa.

*

Milczenie przystoi mędrcowi, cóż dopiero głupiemu.

*

IMiema nic lepszeg'o dla człowieka nad milczenie, gdyż kto dużo mówi, nie może uniknąć błędów.

Słowo równa się pszczole: Ma miód i żądło.


XXXV. Oszczevsfavo.

Oszczerstwo jest gorsze od trzech największych zbrodni: od służenia bogom pogańskim, kazirodztwa i przelewu krwi.

Oszczerstwo zabija trzech:    tego na którego padło, oszczercę i tego co wierzy oszczerstwu.

*

Oszczerca, który oszczerstwu wierzy i fałszywe składa świadectwo, zasługuje, aby go rzucono psom.


*

W ielu grzeszy niesprawiedliwością, niewielu kazirodztwem, prawie wszyscy oszczerstwem lub przynajmniej cieniem oszczerstwa.

*

Sądź bliźniego zawsze łagodnie, i uniewinniająco.

*

Nie sądź bliźniego, jak długo nie znajdziesz się w położeniu podobnem do jego.


 

XXXVI. Kłamstwo. Szczerość. Prawda.


Kłamstwo mija, prawda wiecznie trwa.

*

Kłamstwo nie ma nóg-.

*

Prawda jest pieczęcią boska.

*

Twoje „tak“ niech będzie, „tak“ a „nie" niech będzie „nie“.

Usta nie po winne inaczej mówić niż serce myśli.

Szczerość jest obowiązkiem nawet wobec poganina.

*

Nie powinieneś nikogo zapraszać do siebie na ucztę w przypuszczeniu, że on zaproszenia nie przyjmie ; nie powinieneś także ofiarowywać nikomu podarunku w przypuszczeniu, że on g‘o nie przyjmie’

*

Przyjmij prawdę od każdego.


XXXVIi. Słowność.


Przyrzekaj mało, dotrzymuj wiele.

Kto nie dotrzymuje słowa, ten stoi na jednym stopniu z poganinem.

*

Sprawiedliwi przyrzekają mało a. dotrzymują wiele, oszuści] przyrzekają wiele a niedotrzymują niczego.


*


Poufnych wiadomości nie należy bez pozwole-uia innym udzielać.


XXXVIII. Dręczenie zwierząt.

Jest ostro zakazane dręczyć zwierzęta.

*

Nie należy siadać do stołu, jeżeli się wpierw nie nakarmiło zwierząt domowych.

*

Mojżesza i Dawida Bóg wybrał wodzami narodu izraelskiego, bo jako pasterze owiec łagodnie się obchodzili ze zwierzętami.


 

XXXIX. Przyzwoitość.

Piękną jest wiedza w związku z przyzwoitością.


*

Człowiek nie powinien nigdy używać słów nieprzyzwoitych, lecz posługiwać się zawsze słowami przyzwoitemi.

*

Jeśli ktoś nieestetyczne prowadzi rozmowy, to należy sobie zatykać uszy aby ich nie słyszeć.

*

Jeżeli się kogoś spotyka, który zwykł pierwej się kłaniać, to należy go wyprzedzić w ukłonie.

*

Przyjmuj i obchodź się z każdym grzecznie.

Nie należy do żadnego domu wchodzić niespo-strzeżenie, nawet do własnego.


Rabi Gamaliel chwalił Persów dla ich estetycznego zachowania się przy jedzeniu i piciu.

*

Człowiek powinien się zawsze stosować do zwyczajów miejscowych.

*

Nie płacz między śmiejącymi się i nie śmiej się między płaczącymi.

Nie czuwaj między śpiącymi i nie spij między czuwającymi.

Nie stój między siedzącymi i nie siedź między stojącymi.

Jeść na ulicy, to psie (cyniczne) zachowanie się.


 

XL. Żydzi.


Izraela porównują z gwiazdami nieba i prochem morza. Jeśli jest potężny, to sięga gwiazd, jeśli upada, to pada w proch.

 

*) Jeśli wleziesz między wrony krakaj jak i one.


 

Po trzech przymiotach poznać prawdziwego żyda: po miłosierdziu, wstydliwości i dobroczynności.


XII. Śmierć.


Opłakujcie tego co cierpi, nie tego co umiera. On idzie do wiecznego pokoju, my tu zostajemy na wieczne cierpienia.


*

Sprawiedliwy umiera swemu stuleciu.


*

Sprawiedliwemu nie potrzeba stawiać pomnika, gdyż jego czyny są mu pomnikiem.


*

Wielkość sprawiedliwego dopiero po jego śmierci wychodzi na jaw.


Nie pocieszaj wtedy opłakującego zgon czyjść gdy umarły jeszcze leży w pokoju.


Staraj się o to, aby po śmierci dobrze o tobie mówiono.

 

 

 


Berlin, 18, lipca 1894.

 

 

KOMENTARZE

 • Czyli jednym zdaniem.......
  ......."swieta ksiega". Ay- vay, ay- vay.
  Toc tylko drukowac i dawac za darmo goyim.
  Ze tez nasz "wielki blogoslawiony" chyba nie zauwazyl i dlatego chyba pocalowal swinio-koran.

  shalom, shalom

  comsens
 • @comsens 09:09:41
  Święta nieświęta - rzecz warta uwagi. Mądrość narodu, mądrość świata.

  Warto się zastanowić, porównać z etyką chrześcijańską. Np. kwestia postu. Kto pości przyznaje się że jest grzesznikiem. Prawda że może być odkrywcze?
 • @Antymedyczny 09:52:45
  "Kto pości przyznaje się że jest grzesznikiem. "

  Co za bzdury!Jezus pościł 40 dni na pustyni, czy to znaczy,że był grzesznikiem?
 • Antymedyczny
  @Antymedyczny.
  Adam syn Brunona - złapał Ciebie w twoje własne wnyki, a zrobił to w wspaniały sposób.
  Ciekawe co ta „Święta nieświęta” księga Panu doradzi, jaką odpowiedź podsunie :-).

  Widzisz kolego antymedyczny! Żeby „nurkować w szambie” to trzeba być dobrym pływakiem i dodatkowo mieć strój nurka, natomiast z Ciebie ani dobry pływak, ani stroju nurka nie założyłeś, wskoczyłeś tylko w slipach i myślałeś naiwny, że nic się do Ciebie nie przyklei.
  Jednak się „przykleił” - sam byś tego nie zauważył, i długo byś pewnie paradował z tym po salonach, i byłbyś mocno zdziwiony dlaczego wszyscy się od Ciebie odsuwają, ale pojawił się Adam syn Brunona i pokazał Ci to co się przykleił, powinieneś być mu wdzięczny.
  Ja wyciągam z tego zdążenia taką naukę, im woda czyściejsza tym bezpieczniej i pewniej że człowiek wyjdzie czysty i zdrowy.
 • @Antymedyczny 09:52:45
  A Wasc w ogole wie co to jest Talmud, co przedstawia, mowi, pisze, kiedy powstal? A czy Wasc wie, ze do dzisiaj nie ma oficjalnego przetlumaczenia tegoz "dziela". Ciekawe dlaczego, prawda.
  Co tu pozostaje jasnym, choc niezwykle klawo przemyslanym, ze Stern napisal "Ksiege madrosci zydowskich", ktora bardzo daleko w tresci lezy od Talmudu. Zas autor tegoz postingu zrobil to co zrobil i stad z Talmudu-najbardziej zacieklej, rasistowskiej i egocentrycznej ksiegi zydowskiej, powstaly madrosci i tlumaczenia. A coz to, wtedy Kahalu nie bylo czy jak?

  Trzeba tylko troche znac historii, miejsce, itp. I sprawa sie wyjasnia. Ale to trzeba chciec znalezc swoimi sposobami miast slepo czytac naglowki.

  comsens
 • @slapek 14:22:33
  Przyznaję że nie bardzo rozumiem o co chodzi. Cóż. W czym problem?
 • @Adam syn Brunona 12:53:36
  ///
  Co za bzdury!Jezus pościł 40 dni na pustyni, czy to znaczy,że był grzesznikiem?
  ///

  To bardzo dobrze kiedy się pości. Bo musimy umrzeć dla grzechu i narodzić się na nowo z Ducha i Wody. O to chodzi przecież w przemianie, w zbawieniu. O tym nas uczy Pan Jezus. Ta przemiana prowadzi nas do wolności od grzechu, a więc jesteśmy grzeszni zanim się nie przemienimy.
  Jeżeliby tak jak Jezus pościć 40 dni na pustyni będąc w Duchu Świętym to oznaczałoby prawdziwy test. Jezus ten test przeszedł. Czy i my możemy?
 • @comsens 17:52:42
  To w czym jest problem? Skoro ty znasz Talmud to ja nie mogę?
 • @comsens 17:52:42
  http://the614thcs.com/37.1313.0.0.1.0.phtml

  http://www.come-and-hear.com/tcontents.html

  http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/index.html
 • @comsens 17:52:42
  Abu to

  http://religie.wiara.pl/files/old/religie.wiara.pl/zalaczniki/2010/02/02/1265115546/1265116474.pdf
 • @Antymedyczny.
  Patrz!! jaki dziwny zbiegów okoliczności, masz taką samą fotografie jak poniżej w linku.
  http://izrael.org.il/judaizm/1255-jezus-w-talmudzie.html
 • Talmud?Jaki Talmud? Talmudow jest wiele...
  Talmudy to zaparcie sie Pana Jezusa!
  Jak oni czytaja Pismo, ze nie widza zapowiedzi Zbawiciela?
  Jest tyle talmudow, ile jest rabinow.
  Papiez jest rabinem katolikow, a Katechizm jest katolickim talmudem, czyli tradycja.
 • @Antymedyczny
  Talmud jest anty-Chrystusowy!

  Tak zwani zydzi sa najbardziej oklamana grupa ludzi na swiecie!
  W Biblii nie ma mowy o zydach, lecz o wierzacych w Jednego Boga.
  Inne ludy czcily wiele bostw.
  Ale mieszkancy Judei mieli TYLKO Jednego Boga.
  I grzeszyli przeciwko Niemu, bo Go nie znali, bo przywodcy religijni zwodzili ich!

  Zydzi to grupa ludzi o podobnej - bardzo zlej, talmudycznej - kulturze. Nie znaja oni Slowa Boga.

  Abraham NIE byl zydem, ani Sara NIE byla zydowka!
  Jego imie znaczy, ze przeszedl przez..
  Czy NOE byl zydem?
  Oczywiscie ze nie!

  Ezaw i Jakub byli blizniakami, wiec jak tylko jeden z nich jest zydem?


  Ta grupka ludzi zwiacych sie zydami wierzy, ze sa narodem wybranym.
  Wybranym przez kogo i po co?

  JPII nazwal zydow swoimi starszymi bracmi w wierze.
  Nazwal bracmi tych, ktorzy przecza, ze Jezus jest Chrystusem!
  Czyli antychrystow nazwal swymi bracmi w wierze.
  On juz umarl, ale my zyjemy.

  Nigdy NIE przyszloby mi do glowy nazwac tych, ktorzy w Jezusa Chrytrusa nie wierza moimi bracmi w wierze!
 • @Antymedyczny 18:21:10
  z pierwszego linku doslownie;

  "......fragmentów Talmudu na język polski.".

  Dalej, zycze Wam powodzenia, bo i tak nic nie pomoze. Ciezka i nieuleczalna choroba.

  comsens
 • @slapek 21:17:42
  Jaki zbieg okolicznosci? Ktoś kto moderuje dział NE.RELIGIA skopiował ten obrazek.
 • @comsens 01:12:57
  ///

  Dalej, zycze Wam powodzenia, bo i tak nic nie pomoze. Ciezka i nieuleczalna choroba.
  ///

  Gdybyś powiedział w czym masz problem było by łatwiej wszystkim. Zamiast kierować się emocjami.
 • @bar-bara 21:56:15
  ///
  Talmudy to zaparcie sie Pana Jezusa!
  Jak oni czytaja Pismo, ze nie widza zapowiedzi Zbawiciela?
  Jest tyle talmudow, ile jest rabinow.
  Papiez jest rabinem katolikow, a Katechizm jest katolickim talmudem, czyli tradycja.
  ///

  Właśnie też się zastanawiam. Skoro ich mądrości są właściwie tożsame. No ale popatrz Nikodem pyta się Jezusa o nowe narodzenie, więc z tych ich rozumieniem pisma to dziwna rzecz. No ale z drugiej strony nie ma co się im dziwić, tylko dlaczego nie uznają Jezusa.

  Pamiętajmy jednak że wielu Zydów się jednak nawróciło. Podejrzewam też a nawet jestem pewny że wielu z nich zrozumiało Objawienie ale się z tym nie afiszują oficjalnie. Być może niektórzy z nich nawet chodzą w łasce. Pewnie też są tacy którzy się zapierają i tacy którzy bluźnią przeciwko Chrystusowi. Ale pamiętaj co powiedział Jezus, kto bluźni przeciwko niemu będzie odpuszczone.

  Tak że o Żydów to ty się nie martw. Każdy odpowiada za siebie, za swoje życie będzie rozliczany.
 • @bar-bara 00:15:51
  ///
  Talmud jest anty-Chrystusowy!
  ///

  Tak. Z różnych źródeł chrześcijańskich mówiących o talmudzie wynika że w talmudzie znajdują się m.in. treści obrażające Chrystusa.

  ///
  Tak zwani zydzi sa najbardziej oklamana grupa ludzi na swiecie!
  W Biblii nie ma mowy o zydach, lecz o wierzacych w Jednego Boga.
  Inne ludy czcily wiele bostw.
  Ale mieszkancy Judei mieli TYLKO Jednego Boga.
  I grzeszyli przeciwko Niemu, bo Go nie znali, bo przywodcy religijni zwodzili ich!
  g///

  Właśnie. Trzeba brać to pod uwagę że tak zwani żydzi są mocno zwiedzeni i oszukiwani przez swoich nauczycieli.

  Ale to nie jest problem którym trzeba żyć.

  ///
  Zydzi to grupa ludzi o podobnej - bardzo zlej, talmudycznej - kulturze. Nie znaja oni Slowa Boga.
  ///

  Właściwie to nie tylko Słowa Boga nie znają, ale wielu uważa się za żydów podczas gdy do bożnicy nie chodzą, halach nie przestrzegają, nie znają Tory ani Talmudu.


  ///
  Abraham NIE byl zydem, ani Sara NIE byla zydowka!
  Jego imie znaczy, ze przeszedl przez..
  Czy NOE byl zydem?
  Oczywiscie ze nie!
  ///

  Tu jest mały problem. Paradoks. Żyd to ten kto zachowuje przymierze.
  Abraham w rozumieniu takim potocznym żydem nie był, ale był żydem w rozumieniu duchowym.

  ///
  Ezaw i Jakub byli blizniakami, wiec jak tylko jeden z nich jest zydem?
  ////

  Jeden z nich dał początek Izrealowi. A drugi oczywiście nie. Czy oboje byli żydami?

  ///
  Ta grupka ludzi zwiacych sie zydami wierzy, ze sa narodem wybranym.
  Wybranym przez kogo i po co?
  ////

  Są i nie są. Ci którzy są to są ludźmi starego przymierza. Ludzi Nowego przymierza, Nowego Jeruzalem można nazywać żydami.

  ////
  JPII nazwal zydow swoimi starszymi bracmi w wierze.
  Nazwal bracmi tych, ktorzy przecza, ze Jezus jest Chrystusem!
  Czyli antychrystow nazwal swymi bracmi w wierze.
  On juz umarl, ale my zyjemy.
  ////

  Jan Paweł II był pielgrzymem i próbował jednać ludzkość. Jego praca nie poszła na marne.


  ///
  Nigdy NIE przyszloby mi do glowy nazwac tych, ktorzy w Jezusa Chrytrusa nie wierza moimi bracmi w wierze!
  ///

  Wszyscy jestesmy dziećmi jednego Boga. Wielu błądzi, nie tylko żydzi. Papież bardzo słusznie nazwał ich tak. Zresztą Papież powiedział inaczejh: >>>> Jesteście naszymi umiłowanymi i - można powiedzieć - naszymi starszymi braćmi >>>>>
 • @antymedyczny
  „Być może niektórzy z nich nawet chodzą w łasce. Pewnie też są tacy którzy się zapierają i tacy którzy bluźnią przeciwko Chrystusowi. Ale pamiętaj co powiedział Jezus, kto bluźni przeciwko niemu będzie odpuszczone.”
  Powiedziałeś.

  Każdy Żyd który nie wierzy, że tylko Jezus jest JEDYNĄ bramą do Ojca, nie może „chodzić w łasce” .
  Ponieważ;
  Musiałby przestrzegać - CAŁEGO - Prawa i Proroków z Starego Testamentu. Każdy Żyd czy inny człowiek który twierdzi, że przestrzega CAŁĘ Prawo i Proroków - jest KŁAMCĄ!!
  Dlaczego;
  Najważniejszym z powodów dla których współcześnie nie można przestrzegać Prawa Starotestamentowego jest -- brak( cielesnej, widzialnej, chyba nikt nie myśli, że Bóg mieszka w tej ruinie w Jerozolimie? ) Świątyni Odkupienia Grzechów.
  Nawet jeżeli byłby człowiek tak Bogobojny, żeby wszystko inne wypełnił ( co jest również niemożliwe w dzisiejszych czasach ) ale załóżmy; to gdzie ma odkupywać swoje grzech? Jak Świątyni niema?
  Wraz z ukrzyżowaniem Jezusa Bóg zniszczył cielesną świątynie ( Jerozolimską ) , a zbudował Świątynie Duchową dla Swego Ludu ( Chrześcijan ) , której Brama jest Jezus.
  Na całej ziemi NIEMA jak na razie świątyni Boga Prawdziwego, ma na myśli materialną świątynie.
  Dlatego KAŻDY człowiek twierdzący że wypełnia Całe Prawo – jest kłamcą !
  A czy Bóg Prawdziwy, takiemu człowiekowi odpuści grzech?? JA TEGO NIEWIEM i nie jest to moja sprawa, jest to sprawa pomiędzy tym człowiekiem a Bogiem.
 • @antymedyczny
  (1)Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? (2) On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. (3) Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (4) Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (5) Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (6) Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. (7) Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (8) Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. (9) Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. (10) Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. (11) Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. (12) Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.

  (Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Tysiąclecia)

  Izraelici mieli zapowiadanego przez proroków Mesjasza dosyć często, a pomimo to nie przyjęli GO.
  Mieli wyliczone kiedy mniej więcej to się może wydarzyć to opisuje Księga Daniela, ale nie docierały do niektórych z nich te przesłania.
  Zobacz.
  Czy cytowany przeze mnie rozdział z Izajasza 53 - nie wskazuje na Jezusa?
 • @Antymedyczny 12:31:10
  Mnie chodzi o to, ze slowo 'zyd' jest nowozytne i nie znaczy tego samego co biblijne slowa, 'Judejczyk', 'lud wybrany', 'Izrael' , Hebrajczyk...
  Bo biblijnie te slowa oznacza tych, ktorzy wierzyli i czcili Jedynego Boga, mieli jedna Swiatynie w Jerozolimie, podczas kiedy narody czcily bostwa.

  Slapek slusznie napisal o Swiatyni, ze jej nie ma. Pan Jezus zapowiedzial zniszczenie Swiatyni.

  Dlatego ci, ktorzy teraz nazywaja sie Zydami, nie maja NIC wspolnego z Judejczykami. Poza tym mowia, ze trzeba miec matke zydowke, by byc zydem,...
  Jest bardzo wiele roznych, nawet sprzecznych ze soba definicji kto to Zyd, dlatego nie powinnismy wedlug mnie poslugiwac sie slowem 'zyd' w odniesieniu do Biblii, tym bardziej, ze wiemy, ze w greckim jest slowo ktore po polskuznaczy judejczyk, a nie zyd.


  Piszesz:
  ''Wszyscy jestesmy dziećmi jednego Boga. Wielu błądzi, nie tylko żydzi. Papież bardzo słusznie nazwał ich tak. Zresztą Papież powiedział inaczejh: >>>> Jesteście naszymi umiłowanymi i - można powiedzieć - naszymi starszymi braćmi >>>''

  Na szczescie papiez nie mowil za mnie, lecz za siebie. Wiec to byli jego umilowani bracia, jego starsi bracia.

  Papiez popelnil potezna gafe nazywajac ich starszymi, bo ich religia powstala PO zburzeniu Swiatyni Jerozolimskiej, a NIE przed.

  Tak wiec, papiez mial potezne braki w wiedzy biblijnej, co zreszta systematycznie udawadnial modlac sie do figur...


  Chrzescujanstwo-Chrystusowstwo wyprzedza ich religie.
  Zreszta wyprzedza ich religie tysiace lat, poniewaz od Adama i Ewy oczekiwano Zbawiciela-Mesjasza-Chrystusa!
  Tak wiec, starotestamentowy 'lud wybrany' wierzyl w Zbawiciela i czekal ze przyjdzie, tak jak my teraz czekamy na powtorne przyjscie.
 • @slapek 13:30:34
  "Izraelici mieli zapowiadanego przez proroków Mesjasza dosyć często, a pomimo to nie przyjęli GO."


  Masz racje, ale powinnismy pamietac, ze czesc obrzezanych przyjela Go (Apostolowie).

  Co prawda, jak sie czyta Dzieje Apostolskie odnosi sie wrazenie, ze gloszenie Dobrej Nowiny bylo szczegolnie ciezkim zadaniem wsrod obrzezanych.
  Wydaje sie, ze wsrod narodow-pogan Dobra Nowina przyjmowana byla chetniej, z wiekszym entuzjazmem i radoscia.
  Zreszta nastawienie obrzezanych do nieobrzezanych bylo negatywne. Dziwili sie, ze nawet poganie otrzymali Ducha Bozego.
 • Barbara
  Zobacz.
  W drugim zdaniu już się poprawiłem :-).
 • @bar-bara 14:28:27
  ///
  Dlatego ci, ktorzy teraz nazywaja sie Zydami, nie maja NIC wspolnego z Judejczykami. Poza tym mowia, ze trzeba miec matke zydowke, by byc zydem,...
  Jest bardzo wiele roznych, nawet sprzecznych ze soba definicji kto to Zyd, dlatego nie powinnismy wedlug mnie poslugiwac sie slowem 'zyd' w odniesieniu do Biblii, tym bardziej, ze wiemy, ze w greckim jest slowo ktore po polskuznaczy judejczyk, a nie zyd.
  ///

  Tak, jest wiele nieporozumień które głównie z tego pochodzą że ludzie powtarzają komunikaty które usłyszeli.

  Przykład z tym że żydem jest się po matce dotyczy chociażby takiej kwestii że ojciec może być nieznany lub nie ten którego się uważa. Ale czy to znaczy że po ojcu się nie jest żydem? Skąd. Poza tym jeżeli przyjąć że żydzi to ludzie posłuszni prawu to jakim cudem można zakładać coś takiego? Nielogiczne. Może też być takie wyjaśnienie po to aby zwiększyć ilość potencjalnych żydów albo chociażby po to aby przyciągnąć do siebie osoby które mają matkę żydówkę a ojca goja, i dzieki nim mieć dostęp do pewnej wiedzy. A może dlatego że to matka jest w życiu najważniejsza, to ona wychowuje i wpływa na emocje, na to po której stronie mamy serce.
 • @slapek 13:17:36
  Tutaj jest pewien problem. Chodzi o to jak rozumieć świątynię. Czy jako coś trwałego, jako stan wieczny czy jako coś przygodnego. Czy trwanie w grzechu jest świętością? Przecież nie. A może świątynia jest drogą? Właściwie tak, przecież świątynia jest drogą. A pytanie pozostaje czy my na tej drodze jesteśmy czy tylko do niej zachodzimy. Czy jest ona naszą drogą, czy kręcimy się koło niej pamiętając tylko żeby za daleko nie odchodzić i wracamy co jakiś czas aby upewnić się że się oddaliliśmy zbytnio. A może ta droga nam o tym przypomina, chociaż błądzimy. Czy zatem mamy się starać być tylko na tej drodze? Czy łaska Ducha Świętego czyni nas Świątynią? Czy możemy w tej łasce trwać wiecznie, czy musimy do niej powracać nieustannie? To już jest chyba kwestia indywidualna, tak czy inaczej nikt za nas tego nie uczyni.
 • @Antymedyczny 16:37:47
  Ale biblijnie to maja byc potomkowie Abrahama, Izraela..., tam nie ma wlasciwie mowy o matkach.
  Nie dlatego, ze matka jest niewazna, ale dlatego, ze niektorzy mieli kilka zon. Dlatego dzieci nie byly dziecmi z matek, lecz z ojca.

  Bardzo podobnie dzis jest w niektorych krajach muzulmanskich.
  Dzieci sa z roznych matek, ale w ojcu maja ta jednosc, dlatego nie 'z matek' sa, lecz 'z ojcow'.
  Maja oni dlugie nazwiska, bo pelne nazwisko, to wlasciwie 'drzewo genealogiczne' ojcow, dziadkow, pradziadkow...

  Lud wybrany, to NIE byla etnicznie jednolita grupa, jest o tym wiele razy w Biblii.

  "(37) I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci.
  (38) Także wielkie mnóstwo CUDZOZIEMCOW wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek."

  Wiara w Boga to nie sprawa etnicznosci, czy narodowosci. Bo albo ktos wierzy w Boga i Zbawiciela, albo nie. Obojetnie czy to chinczyk, czy eskimos.
 • @bar-bara 17:06:12
  Zleży co przez to rozumiesz. Żydzi byli etnicznie odrębni wyjątkowo właściwie. Ale mniejsza o to.

  Ty chcesz powiedzieć że w ciągu historii do żydów przystępowali też obcy, że żydowscy patriarchowie brali sobie żony z obcych. I że w ogóle w trakcie opisanych wydarzeń dochodziło do podziałów.
  Ale też i klarowało się wiele, lud się jednoczył pod przewodnictwem pewnych właściwości, które ich wyróżniały.

  Do tego, w czasach Jezusa w różnych rejonach świętej ziemi żyli też pomiędzy żydami ludzie obcy, ludzie innych kultur, wyznania.
 • @antymedyczny
  Widzisz.
  Kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, to kazał im zbudować dla Siebie Świątynie przenośną.
  Towarzyszyła im ONA przez cały czas do czasów Salomona.
  Następnie Salomon zbudował w Jerozolimie Świątynie stałą z nakazu Boga.
  W tych dwóch świątyniach mogli wykupywać swoje grzech za pomocą zwierząt ofiarnych.
  Po zerwaniu przymierza żydów z Bogiem,- ukrzyżowanie Jezusa - Bóg zniszczył swoją Świątynie. Teraz ci tak zwani „bogobojni żydzi” jeżeli nie zaakceptują Jezusa to nie mają gdzie odkupywać swoich grzechów. Chociaż nie wiem jak będą się starać to nic z tego, bo żeby odkupić grzech to obowiązywała pewna procedura, o której wspomniałem wcześniej, którą Bóg sam nakazał stworzyć, i teraz dla nich miałby złamać?
  Jest to nie logiczne.
  Jak wspomniałem Izraelici żeby odkupić swoje grzech, musieli poświęcić zwierzęta ofiarne. Oni mogli złożyć/wykupić tylko ofiary za grzechy swoje ( indywidualne ) i dwunastu plemion Izraela. Nie MOGLI wykupić grzechów całego świata.
  Jak wiesz za wszystkie grzech tego świata Jezus złożył Siebie, robiąc z siebie Baranka Ofiarnego, o czym wspomina Izajasz 53.
  Teraz KAŻDY NA CAŁYM ŚWIECIE kto w Jezusa uwierzy i wierzy w Jego z martwych wstanie, zostaną mu grzech odpuszczone.
 • @slapek 17:42:24
  Tak bo nie mieli objawienia. Z tym że prorocy przestrzegają przed grzechami które nie są do odkupienia i do miłosierdzia. A więc w czasie starego testamentu już Bóg mówił że nie chce waszych całopaleń, obrzydły mu one.

  To weź mi wytłumacz jakże to tak, Bóg najpierw ustalił prawo, potem je zmienił i nie poinformował ludu? A może jednak poinformował, bo przecież prorocy to wysłannicy Boga. No więc jak to jest z tym? Bo widzisz stare przymierze nie zostało zniesione, Jezus mówi że nie przyszedł znieść starego przymierza lecz je WYPEŁNIĆ. Tak więc sam widzisz że stare przymierze nie zostało skreślone. Bóg nie zmienia swoich postanowień.

  I co teraz zrobimy? Ty mówisz tak a ja mówię inaczej? A może jedno z drugim się nie kłóci bo gdyby lud wybrany zachowywał przymierze to by i w zapowiadanego Zbawiciela uwierzył, czy nie? Jak więc lud wybrany przez Boga mógł być gorszy od pogan którzy nie będąc wybranymi przyjęli Zbawienie w Chrystusie?
 • @slapek 17:42:24
  ///
  Teraz KAŻDY NA CAŁYM ŚWIECIE kto w Jezusa uwierzy i wierzy w Jego z martwych wstanie, zostaną mu grzech odpuszczone.
  ///

  Każdy, każdy KTO PRZYCHODZI do Ojca przez Syna temu będą odpuszczone, TAK. Lecz grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony.
 • @antymedyczny
  Prośba! jeżeli możesz to proszę o zwięzłe/konkretne zadawanie pytań, i dobrze jak sformujesz je na podstawie cytatu Biblijnego.
 • @Antymedyczny 17:28:11
  "Zleży co przez to rozumiesz. Żydzi byli etnicznie odrębni wyjątkowo właściwie. Ale mniejsza o to.

  Ty chcesz powiedzieć że w ciągu historii do żydów przystępowali też obcy, że żydowscy patriarchowie brali sobie żony z obcych...."


  Chce powiedziec to co stoi w Biblii, ze NIE bylo wtedy zydow wogole, tak samo jak nie bylo, katolikow, czy Polakow!

  Byli ci, ktorzy wuierzyli w Boga, ktory mowil do Abrahama, Izraela, prorokow i bylynarody, ktore mialy bostwa.

  To ze dzisiejsi zydzi nazywaja sie zydzi, a tlumacze biblijni nie wiadomo czemu wpisali do Biblii slowo 'zyd', powoduje zamieszanie.
 • @slapek 18:24:55
  Jezus nam tłumaczy kiedy pytają się go żydzi czy przyszedł znieść zakon. Pytają się też szczegółowo o takie nakazy przymierza mojżeszowego które były tylko czasowe i dostają odpowiedź że to ze względu na ich nieposłuszeństwo. Można powiedzieć że to były tylko prawa przejściowe w których lud miał się doskonalić, czy też uzyskać jakieś zadośćuczynienie dla ich koślawej, zatwardziałej duszy. Dostali taki "płynny' pokarm po to aby mogli dorosnąć.
 • @bar-bara 18:45:13
  ///
  To ze dzisiejsi zydzi nazywaja sie zydzi, a tlumacze biblijni nie wiadomo czemu wpisali do Biblii slowo 'zyd', powoduje zamieszanie.
  ///

  To prawda. Mogliby komentarze dodawać do Biblii wyjaśniające te kilka kwestii,. Tylko czy to jest istotą Zbawienia, sprawą koniecznie potrzebną, niezbędną? Nie.
 • @Antymedyczny 19:07:29
  "To prawda. Mogliby komentarze dodawać do Biblii wyjaśniające te kilka kwestii,. Tylko czy to jest istotą Zbawienia, sprawą koniecznie potrzebną, niezbędną? Nie."

  Dla mnie NIE.
  Ale ilez ludzi mysli, ze 'zydzi' sa narodem swietym i wybranym? Szczegolnie wsrod pewnego odlamu protestantow, jest taki odlam ewangelikow, ktory glosi, ze 'zydzi' sa 'swieci' i ci ewangelicy pracuja i wysylaja pieniadze do Izraela, bo wmawia im sie, ze zyd ma prawo zabic, ukrasc..., bo robi wole Boga.
  Dla tego odlamu wszystko jest literalne. Bog dla nich jest literalnie zbojca...
  Wiec oni wierza w szatana, bo ich bozek ma cechy szatana.


  Pamietaj, ja zyje w kraju protestantow, jest wiele odlamow wsrod protestantow, dlatego ja zadaje pytania Von Finowi, bo chcialabym wiedziec z jakiego odlamu protestantyzmu on jest.

  A odlamow zydowskich jest wiecej niz protestandzkich. Sa duze odlamy i sa male.

  Czytalam kiedys wspomnienia zyda chazarskiego, ktory z USA pojechal do Izraela, by tam zyc..
  Ozenil sie z zydowka sefaryjska i wtedy zaczely sie jego problemy wkraju Izrael, bo tam wedlug niego jest wielki rasizm.
  On tez napisal, ze jak zyd wchdzi do synagogi w nowym dla siebie miescie, to nie wie czego sie ma spodziewac, bo kazdy rabin glosi wedle swego uznania, swoj talmud.
  Nie pamietam nazwiska tego zyda, ale jesli bedziesz chcial moge wyszukac na internecie.

  Na marginesie, ci zydzi, ktorzy zdobyli Bialy Dom.. i wszystkich politykow na swiecie sa z odlamu Chabada Lubawicza.
  Nie reklamuje tego odlamu, ale jesli ktos chce poznac idiotyzmy tego odlamu, to moze.
  Byc moze wtedy dotrze do niektorych pojecie Nierzadnicy?
  Bo Nierzadnica z Apokalipsy byla ZANIM KrK powstal, ona sie tam tylko zadomowila, ale nie tam jest jej zrodlo.  Mam teraz malo czasu, bo mam prace w ogrodzie.
  Mamy wspaniala pogode na westlandzie, jest goraco 27stopni w cieniu!!!
  Ptaszki spiewaja prawie cala noc, bo ciemno jest tylko od 24 do 2 -3 w nocy. Jest fantastycznie, jak zawsze na wiosne, choc nie zawsze jest tu, az tak goraco.
  Jesli ktos sie wybiera do Norwegii, zachecam teraz, az do tzw. sw. Jana, bo wtedy najdluzszy dzien, ale pamietajmy, ze ptaszki spiewaja najbardziej na wiosne, pozniej tez swiergoca, ale nie tak jak teraz!

  Tu w Norwegii jest 'moda' na spanie na balkonach nawet zima (jesli ktos mieszka w miescie), lub na zewnatrz, w ogrodzie...
  Zachecam Polakow by sprobowali (jesli oczywiscie nie mieszkaja przy skrzyzowaniu tramwai...)
  Wziac letni spiwor i zasnac na zewnatrz, bo jak ptaki nas budza mamy pelno energii.
  Ale nawet w dzien zrobic sobie drzemke na zewnatrz, lub tylko polezec na zewnatrz, bo to bardzo dobre dla nas.

  Ale najlepiej przespac noc na zewnatrz i byc zbudzonym przez ptaki, lub zima przez swit slonca. Kazdy powinien przynajmniej raz w zyciu sprobowac spac na zewnatrz w kazdej porze roku.

  Zima jest tez wspaniale, ale trzeba miec dobry spiwor i podklad, by nie zmarznac..., bo zima widac gwiazdy i wtedy czesto mysle o Dawidzie..

  Rozpisalam sie nie na temat, a jednak na temat, bo Bog stworzyl wszystko, a my nie mamy czasu tego podziwiac i Jemu Chwale oddawac.

  Praca w ogrodzie daje tez wiele nam, bo sadzimy, widzimy wzrost..., jestesmy blizej Boga niz ludzie 'miastowi'.
 • @Antymedyczny 18:11:37
  ''Każdy, każdy KTO PRZYCHODZI do Ojca przez Syna temu będą odpuszczone, TAK. Lecz grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony.''

  Mysle, ze najpierw trzeba rozwazyc czym jest odpuszczenie grzechu.
  Bo czy grzechy sa nam odpuszczone, przebaczone, czy tez zgladzone?

  Aby byc w niebie musimy byc czysci, bez grzechu, juz wiecej NIE grzeszyc.

  A czy my sie czegos uczymy, jesli nam sie wybacza?
  Raczej nie.
  Pan Jezus przyszedl, by ZGLADZIC grzech, czyli zniszczyc dzielo szatana!
  Zniszczyc bezpowrotnie.

  Czyli najpierw musze zgrzeszyc (nie koniecznie musze sama zgrzeszyc, moge widziec potwornosc grzechu u innych), poznac zlo, potem zrozumiec, zalowac, brzydzic sie grzechem, po to, by juz NIGDY nie zgrzeszyc.

  Czesto wracasz do grzechu przeciwko Duchowi Bozemu, ktory nie bedzie przebaczony, i jakby klaziesz nacisk na: nie bedzie przebaczony.

  Mysle, ze nacisk powinienes polozyc na grzech przeciwko Duchowi Swietemu. Dlaczego Pan Jezus Powiedzial to i do kogo Powiedzial to?

  Powiedzial do tych, o ktorych Powiedzial, ze maja szatana za ojca!
  To bardzo wazne.
  Pan Jezus zna nasze serca, pragnienia naszych serc.

  Jesli Bog jest naszym Ojcem, wtedy chcemy pelnic wole Boga. Nawet jesli grzeszymy, robimy to nieswiadomie...

  Ale On powiedzial, ze oni CHCA pelnic wole swojego ojca - szatana, czyli swiadomie chca grzeszyc!

  Dlatego uwazam, ze ci, ktorzy grzesza nieswiadomie, kiedy zostana uswiadomieni przez Tchnienie Boga, obdarzeni zrozumieniem, zaczynaja zalowac..., i w konsekwencji Pan Jezus zamieszka w ich sercach i upodobnia sie do Pana Jezusa.

  Natomiast sprawa ma sie inaczej z tymi, ktorzy swiadomie pelnia wole szatana. Dla mnie jest to niepojete, ze ktos moze swiadomie grzeszyc.
  Osobiscie nie znam czlowieka, ktory swiadomie oddal sie szatanowi i grzeszy z pelna swiadomoscia.
  Czy taki czlowiek przyjmie do serca Pana Jezusa?
  Nie.
  Wiec i grzechy NIE moga byc my wybaczone, bo on chce grzeszyc, chce pelnic wole szatana, on nie zaluje.
  Czyli on nie przyjmie Pana Jezusa.

  Coz takiego musi sie stac, by ci ludzie nie chcieli pelnic woli szatana?
  Moze musza poznac szatana, moze musza przezyc wszystko, kazdy grzech na sobie?
  Nie wiem.
  Ale wiem, ze co czlowiek sieje, zbierac bedzie.
  Wiem tez, ze Sad Bozy PRZYWRACA sprawiedliwosc.
  Wiem rowniez, ze Bog nie tworzy nic przez przypadek, ze Bog niczego nie marnuje, ze Bog ma calkowita kontrole i PLAN.
  A czy my znamy plan Boga?


  "(16) Oto Ja stworzyłem kowala, który dmie na ogień rozżarzonych węgli i wyciąga z niego broń, by ją obrobić.
  JA też stworzyłem NISZCZYCIELA, aby siał zgubę.'' (Iz.54:16)

  Mysle, ze najwazniejsze jest poznanie charakteru Boga, a mozemy to zrobic poznajac Pana Jezusa.
 • Co to właściwie miało być?
  I jaki miało cel? Udowodnienie lemingom, jacy to nasi starsi bracia w wierze są natchnieni, wzniośli i szlachetni? Hmmm... Wystarczy się rozejrzeć wokoło i przekonać, ile to ma wspólnego z rzeczywistością. Żenujący tekst.
 • @strażnik nocy 18:54:43
  To nie tekst, tylko kopia książki.

  Cel? Miało cel taki aby przeczytać i zapoznać się. Wiele mądrych słów na temat postępowania godnych uwagi.

  To że są to teksty starszych braci w wierze niczego nie przekreśla. Należy się raczej zastanowić co jest czym i wziąć to co dobre.
 • @omnia 20:36:17
  ///

  Kto jest bogaty? Kto ma ładną żonę; szczególnie o ładnym charakterze.
  ///

  No więc właśnie. Co tu niby ma być złego? To jest właściwie, to jest mądre i dobre. Dlatego też pozwoliłem sobie to zamieścić kiedy znalazłem. Oczekiwałem czegoś innego kiedy zobaczyłem napis Talmud a tutaj taka miła niespodzianka.

  Co zaś tyczy się całości Talmudu to przyznaję że nie wiem, ale zakładam że ci którzy talmud krytykują wiedzą dlaczego. I tego co jest niemądre w talmudzie nie popieram. Chociaż przecież nie wiadomo o czym mowa bo ja nic takiego tutaj nie widzę.
 • @omnia 14:22:19
  ////
  *Zaiste...godne przemyślenia.
  ///

  Przemyślenia i zastosowania. To jest faktycznie Mądrość i się opłaca.
 • @omnia 21:09:07
  ///

  *No widzisz...bo czy uprzedzeniami należy się kierować :-?
  ///

  Oto chodzi że nie należy się kierować, ale wszystko rozważać w sumieniu. Jeżeli rozważymy właściwie to otrzymamy właściwy wynik, wniosek, sumę. A suma to nowa wartość. Nowa wartość to wzrost.

  Ekonomia jest prosta. Wszystko to co jest dobre buduje nas, wszystko to co jest złe osłabia nas. Nie ma najmniejszego powodu robić na złość, żyć atawizmami, uprzedzeniami ponieważ można sobie odmrozić uszy.

  Stąd pokora. Jeżeli ktoś uważa się za katolika, chrześcijanina, za wierzącego w Boga to zachowanie nacechowane uprzedzeniem zaprzecza jego... no właśnie czemu zaprzecza? Jego wyobrażeniom, jego przeświadczeniu, jego poglądom? Bo po prawdzie, Prawdzie nie da się zaprzeczyć, Bogu nie da się zaprzeczyć. Jeżeli zaprzeczasz Bogu zaprzeczasz tak naprawdę sobie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej